Bovete på Österlen

Upprinnelsen till boveteodlingen är att Gunnel Pettersson besökte sin svärmor som är jordbrukare 20 mil norr om Tokyo. Ett sätt att kunna kommunicera över generations-, språk- och kulturbarriärer är att göra någonting tillsammans. Det utvecklade sig till ett samarbete; att ta del av och förmedla Kin Momiyamas kunskap om odling av bovete till intresserade på Österlen.

Om intresse finns för mer information kontakta gunnel.pettersson[at]odlingen.org för artikel från Skånska Lantbruk och en projektrapport om bovete.

Bovete är en ört som är släkt med rabarber och pilört. Ii sin vilda form härstammar det troligen från områden vid Manschuriet, Sibirien och Japan. Till Sverige kan det ha kommit via Gotland under medeltiden med handeln i Hansan. Möjligen också via Finland där tatarerna namngivit bovetet ”tattari”. Holländskans bockweit (bokvete) har gett det svenska namnet åt det triangelformade fröet som liknar ett bokollon.

Bovetet förädlas till kross, mjöl eller gryn och är fritt från gluten från bovetekulturer och används i många kulturer till exempel japanska nudlar,nederländska och ryska plättar, italiensk pasta och bakverk från Bretagne.

Projektet ordnar aktiviteter i syfte att skapa förändring för en hållbar landsbygdsutveckling. Bovetet är motor i projektet. Det handlar om att hitta lokala odlare, utveckla livsmedelsprodukter och att ge utrymme för konstnärliga uttryck och evenemang som blir tillfälle för reflektion.

En visningsodling drivs vid Skånes byggnadsvårdscentrum i Gislöv mellan Simrishamn och Borrby. En idé om ett landskap i förändring med varierade arter.

22-22 maj Bovete på Österlen deltar på Skånes Matfestival i Brösarp i samarbete med Hotel Svea i Simrshamn

18 juli Möte i smedjan: formgivare Petra Lilja, smeden Kristofer Åberg (Järnet i Elden), tonsättare och konstnär Amit Sen och konstnären Gunnel Pettersson möts kring perspektiv på det lokala kulturarvet med utgångspunkt i smidessamlingen.
Håll ögonen öppna. Kan bli performance, en utställning, en konsert - ett samtal. Välkomna till Gisslöv - mellan Simrishamn och Borrby.

Pågående arbetet med ”Receptboken och en berättelse om bovete som en förändringsagent”

Bovete på Österlen fick en andra plats tävlingen Matverk 2015 med handgjorda sobanudlar (bovetenudlar enligt japansk tradition) med bovete odlat på Österlen.

Under 2013 drevs Bovete på Österlen i regi av Hushållningssällskapet. Projektledare var agronom Per Modig som arbetade tillsammans med initiativtagare Gunnel Pettersson. I en förstudie undersöktes och rapporterades möjligheten att odla bovete på Österlen, förädling och möjlig utveckling av livsmedel baserade på bovete. På Sandbygård utanför Borrby provodlade 20.000 kvm bovete. Projetet finansierades av Leader/EU.

I övrigt har projektet deltagit på Borgeby fältdagar, Svenstorps skördemarknad och på Hammenhögs dag vid Lantbruksmuseet osv. En studieresa med odlare från Skåne tog projetet till Sveriges största boveteodlare på Råglanda gård utanför Molkom i Värmland www.wermlands-bovete.se En fältvandring arrangerades med en performance av Guds Söner och Amit Sen och Gunnel Petterssons fältkök med gästande Takao Momiyama. Tonsättare Ann Rosén medverkade med ett brödrecept.


Linné beskriver i sin Skånska resa hur vackert bovetet blommar. Hur det används för att dra bin och i odlingsföljden. På vägen från Vittskövde till Ravlunda beskriver Linné hur vanskligt det var att odla på de branta backarna: ”Åkrar sågos på många ställen av de sandige bergen så branta, att vi icke nog undrade, huru de kunde köras. Dock kördes de på sidan, att jorden alltid stjälptes nederåt. På dessa såddes bovete.” Linné noterar vidare att ” Gröt, besynnerligen av bovete och nog hårdkokt, ätes med öl och brukas mycket allmänt av bönderna, besynnerligen om aftnorna.”

Samarbetspartners
Hushållningssällskapet i Kristianstad http://hushallningssallskapet.se/om-oss/hushallningssallskapet-skane/om-...
Wermlands Bovete i Molkom www.wermlands-bovete.se
Amit Sen www.arsmodus.org
Guds Söner http://www.thesonsofgod.se
Leif Elggren www.leifelggren.org
Kent Tankred www.kenttankred.se
Momiyama www.momiyama.com
Ann Rosén www.annrosen.se
 

 

  

Bovete, Sanbygård, Borrby
20.000 kvm bovete
Målla och grönkål i bovetepajskal
Kent Tankred, Amit Sen, Leif Elggren
Takao Momiyama experimenterar med bovetekrossen.
Pils Design