Om odlingen

Odlingen är en presentation av och en samlingsplats för konstprojekt drivna av - och i samarbete med konstnären Gunnel Pettersson.

"Projekten syftar att bygga mening med hjälp av relationer och kommunikation i frågor kring t.ex hållbar stads- och landsbygdsutveckling (biologisk/ekonomisk/politisk/social). Jag ser staden och landsbygdens offentliga rum som mötesplatser där medskapande och konstnärsdrivna processer är reflektion och stimulerar förändring.

Pågående

Samarbete med Vardagsrummet: Schhh & Barriärorkestern 2021


Vardagsrummet: Schhh: Hemma Hos, 2020

Samarbete med Sten-Olov Hellström och Ann Rosén. Strömmad audivisuell elektronmusikföreställning.
"Gunnel Pettersson använder frön och lämnar växtlighetsspår av bovete. En ört som har figurerat både som kris- och festmat och kopplar till föreställningens tematiska frågor. Interaktionen med växtmaterial ger en visuell upplevelse, men har också en ljudande kvalitet visar det sig."
Vardagsrummet:Schhh


Livs-medel, Österlens Museum 18/6-17/10 2020

Utställningen kretsar kring örten bovete - om platsens betydelsei ett globalt perspektiv.
I utställningen visas foto och video, recept och aktiviteter kopplat till odling.

189
Livs-Medel: oskalat bovete

Experimentodling av bovete i samband med Livs-medel

190
Översikt bovetefält


Hjärtenholm sommaren 2020

Under sommaren 2020 kommer Odlignen att befinna sig på Kulturparken Småland,
Hjärtenholms lantbruksmuseeum utanför Alvesta.

183
Höstsådd råg, kultursort

  


 

 

  

 

 

 

Pils Design