Om odlingen

Odlingen är en presentation av och en samlingsplats för konstprojekt drivna av - och i samarbete med konstnären Gunnel Pettersson.

"Projekten syftar att bygga mening med hjälp av relationer och kommunikation i frågor kring t.ex hållbar stads- och landsbygdsutveckling (biologisk/ekonomisk/politisk/social). Jag ser staden och landsbygdens offentliga rum som mötesplatser där medskapande och konstnärsdrivna processer är reflektion och stimulerar förändring."


Kommande projekt:

 

Livs-medel, Österlens Museum 18/6-17/10 2020

Utställningen kretsar kring örten bovete - om platsens betydelsei ett globalt perspektiv.

I utställningen visas foto och video, recept och aktiviteter kopplat till odling.

185
Livsmedel

Hjärtenholm sommaren 2020

Under sommaren 2020 kommer Odlignen att befinna sig på Kulturparken Småland, Hjärtenholms lantbruksmuseeum utanför Alvesta.

183
Höstsådd råg, kultursort

 

Pils Design