Om Odlingen

Odlingen är en presentation av och en samlingsplats för konstprojekt drivna av - och samarbeten med konstnären Gunnel Pettersson:

"Projekten syftar att bygga mening med hjälp av relationer och kommunikation i frågor kring t.ex hållbar stads- och landsbygdsutveckling (biologisk/ekonomisk/politisk/social). Jag ser staden och landsbygdens offentliga rum som mötesplatser där medskapande och konstnärsdrivna processer är reflektion och stimulerar förändring."

Pils Design