Om Odlingen

Odlingen är en presentation av och en samlingsplats för konstprojekt drivna av - och samarbeten med konstnären Gunnel Pettersson

"Projekten syftar att bygga mening med hjälp av relationer och kommunikation i frågor kring t.ex hållbar stads- och landsbygdsutveckling (biologisk/ekonomisk/politisk/social). Jag ser staden och landsbygdens offentliga rum som mötesplatser där medskapande och konstnärsdrivna processer är reflektion och stimulerar förändring."
 

 

Aktuellt:
1 juli - 3 september Agrikultura, Hyllie, Malmö
Fältvandring/Field Walkär en fullskalig landskapsinstallation med bovete och fältvandringar/performance som kommer att vara en del av Agrikultura som äger rum utomhus i Hyllie, Malmö i juli/augusti 2017. Agrikultura är en utställning med installationer, måltider, performance, urbana interventioner osv.
http://agrikultura.triennal.se/sv/agrikultura/

20 augusti kl 17-18 FÄLTVANDRING I
Fältvandringen handlar om tillverkning av bovetenudlar hämtat från den japanske kulturen kring ”Soba” (bovete/bovetenudlar). Den gästas av Takao Momiyama som bjuder på smakprover och receptutbyte.

23 augusti kl 17-18 FÄLTVANDRING II
Samtal om landsbygden och det urbana och alternativa möjligheter till större samröre. Behövs även guerrilla gardening på landsbygden? Kan vi se på det offentliga rummet på ett nytt sätt?

27 augusti kl 15-16 FÄLTVANDRING III
Guds Söner tillsammans med Amit Sen och Gunnel Pettersson
Guds Söner (Kent Tankred & Leif Elggren) och Amit Sen rör sig mellan musik, performance och bildkonst på ett sådant sätt att de traditionella gränserna blir ointressanta.

August 20 at 15-16 FIELD WALK I
In this “walk” the conversation theme will be about the production of buckwheat noodles and the Japanese culture around "Soba" (buckwheat noodles). Takao Momiyama will perform and offers taste samples and recipes.

23 August at 17-18 FIELD WALK II
This walk and conversation is about to expand the understanding of the rural-urban as connected public spaces; do we need a next generation of guerrilla gardening also in the rural area?

27 August at 15-16 FIELD WALK III
Sons of God (Kent Tankred & Leif Elggren) together with Amit Sen and Gunnel Pettersson
The Son of God and the Amit Sen moves between music, performance and visual arts in such a way that the traditional boundaries become uninteresting.

17 juli kl 18-21 MÖT OSS I ETT MÖRKT RUM
Smedjangruppen bjuder på middag
Konstnären Gunnel Pettersson, industridesignern Petra Lilja, musikern och konstnären Amit Sen och smeden Kristofer Åberg bjuder in till ett förutsättningslöst möte, hässjan är i gång.
Skånes byggnadsvårdscentrum, Gislövs Smedja (Simrishamn)

13 aug 2016 "Möt oss i ett mörkt rum" Konstnären Gunnel Pettersson, industridesignern Petra Lilja, musikern och konstnären Amit Sen och smeden Kristofer Åberg bjuder in till ett förutsättningslöst möte, hässjan är i gång, kaffepannan på.
Bovete på Österlen! Yippy!!
Guds Söner och Amit Sen-Fältvandring 10 aug 2010
Malmö Cooking 2015, Bloom in the Park, Johan Linneborg serverar en sallad med Bovetenudlar från Österlen (Bovete på Österlen)
20.000 kvm bovete vid Hushållningssällskapets gård i Borrby 2013
Bovete/Fältvandring 10 aug 2013
Fältkökets receptsamling
Shuzu Yamamoto och Takao Momiyama förbereder jorden för odling av bovete inför experiment och performance Fältvandringar i Hyllie, Malmö för Agrikultura 1/6-27/8 2017.
Pils Design