Om odlingen

Odlingen är en presentation av och en samlingsplats för konstprojekt drivna av - och i samarbete med konstnären Gunnel Pettersson.

"Projekten syftar att bygga mening med hjälp av relationer och kommunikation i frågor kring t.ex hållbar stads- och landsbygdsutveckling (biologisk/ekonomisk/politisk/social). Jag ser staden och landsbygdens offentliga rum som mötesplatser där medskapande och konstnärsdrivna processer är reflektion och stimulerar förändring.

På gång:
15 februari medverkar Odlingen i seminariet arrangerat av Länstyrelsen i Skåne och Kalmar. För dig som är intresserad av att odla, förädla och utveckla bovete småskaligt såväl som i större skala. 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pils Design